REÜNIE HYLPERS

P E R S B E R I C H T 2017.
Hindeloopen - Op zaterdag 6 mei 2017 zijn Hylpers fan Hirre en Omûtens weer van harte welkom op de alweer 46ste Reünie, die plaatsvindt in het Gemeenschapscentrum “De Foeke”. De reüniecommissie heeft voor deze gelegenheid een buitengewoon gevarieerd programma samengesteld. Deze reünie staat nagenoeg altijd in het teken van bijzondere bijdragen door en voor Hylpers en ââld Hylpers. Stadgenoot, de heer Piet Sprik van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen zal ‘s ochtends zijn film vertonen over de totstandkoming van het nieuwe Peilschaalhuisje nabij de Hylper Hon. Na de lunch in het Schaatsmuseum wordt het programma voortgezet in de Foeke met een speciaal optreden door de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hylpen.
Bent u geïnteresseerd in de uitnodiging en het programma in de Foeke? Kijk dan voor alle informatie op de website van de Reüniecommissie Hylpen http://reuniehylpen.blogspot.nl

P E R S B E R I C H T 2016
Hindeloopen - Op zaterdag 7 mei 2016 zijn Hylpers fan Hirre en Omûtens weer van harte welkom op de alweer 45ste Reünie die plaatsvindt in het Gemeenschapscenrtrum “De Foeke”. De reüniecommissie heeft voor dit negende lustrum een buitengewoon gevarieerd programma samengesteld. Deze reünie staat in het teken van bijzondere bijdragen door en voor Hylpers en ââld Hylpers. Stadgenoot en onderzoeker Emiel Amsterdam zal ‘s ochtends een presentatie geven over de naam Hindeloopen en de relatie met de Noorse mythologie. Na de lunch wordt het programma voortgezet door o.a. de dames Froukje en Joukje over hun belevenissen in de leugenbank Bent u geïnteresseerd in de uitnodiging en het programma in de Foeke? Kijk dan op de website van de Reüniecommissie Hylpen http://reuniehylpen.blogspot.nl