maandag 8 juni 2015

Reünie for Hylpers fan hir en om utens 2015

Immie Eekma schreef het volgende in Uus Likje Wraald. Nieuws uit Hindeloopen

Op de 9de mei stonden de deuren om 'de Foeke' wijd open om de reünisten van Hylpen te ontvangen. Dat waren er net als voorafgaande jaren meer dan 110 personen! Al snel was het een gezellige drukte in het gemeenschapscentrum. En na het eerst kopje koffie met gebak heette Tine Nieuwland  alle aanwezigen van harte welkom. Na het gebruikelijke programma was het tijd voor een tweede bakje. Wilt Kelderhuis was uitgenodigd om als stadsgenoot en rayonhoofd van de Friese  Elfsteden iets over zijn belevenissen te vertellen. Wilt vertelde hoe hij in zijn jeugd in de vakanties met z'n ouders naar Hylpen kwam en hoe hij dit alles beleefde. Sinds begin 80 woont Wilt in Hylpen en hij ervaart dit als wonen in een ansichtkaart. Ergens bij de Hylper hoek begint de echte wereld. Ook als rayonhoofd beleeft hij de winters op een speciale manier. De media weet zodra het gaat vriezen Hindeloopen te vinden, dit heeft volgens Willt te maken met het complete plaatje van Hylpen, de klederdracht en de stad met al z'n water zorgt er voor dat filmploegen naar Hylpen komen op het moment dat er een ijslaagje ligt. Genoeg anekdotes om over te vertellen. Na afloop kreeg Wilt een groot applaus en als dank voor deze medewerking een pot vaseline voor de komende winters en een fles wijn om bij de kachel weer lekker warm te worden. Voordat het gezelschap naar het restaurant Sudersee ging om daar de lunch te nuttigen, was er vrije tijd om Hylpen even in te gaan of nog iets te nuttigen in 'de Foeke'.
Na de lunch zette het programma zich voort in de kerk waar het zeemanskoor Auke Wybesz een geweldig optreden voor de reünisten verzorgde.  Deze dag die door iedereen als zeer geslaagd werd ervaren werd afgesloten in restaurant 'Sudersee' met koffie en cake, menigeen bleef nog wat langer om nog even na te praten.
De datum van de reunie 2016 staat al vast: zaterdag 7 mei.

woensdag 18 maart 2015

Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2015Syl en Leugenbank yn Hylpen, foto:Dirk van der Meer.
Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2015 op zaterdag 09 mei o.s.
yn de Foeke te Hylpen.
Ûtnoadiging
Ûtnoadiging foar de 44ste reünie fan “Hylpers fan Hirre en Omutens” die helden wod op: sniënt 09 moaije 2015, van 10:00 tot oengefeer 16:00 oeren binnen de Hekken fan Hylpen. 
Wy hoapje op de komst fan un ieder, want den slagget de dei fèst en séker!
Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes en by de Groat Serke. (Diekswei). Tynk erom eenrichtingsfekear op de Haiven.
Wolkom
Om 9:00 oeren binne jimme wolkom yn Gemeenskipscentrum De Foeke “de boerderie op de Hook fan ‘e Haifen en de Nyëste”.
Ut moarnspregram wod der helden. De kofje mei het derby ies den brûn. Jimme kenne opnië effen un skofjen mei’e nem bypraotje.
Pregram
10:00 oeren Epening en wolkomstwot, troch mevr. Tine Nieuwland-Mulder

Betynking fan Hylpers jin't aoronde jiër henne geenzen binne, 
troch Immie Eekma IJpma

Tied foar unTwadde bakjen

Hylper ynwenner Wilt Kelderhuis oen ut wod. 
Wilt ies oender oaren rayonháád fan de Elfenstédentocht. Hy libbet letterlik en figûûrlik twisken de Hylpers.

Skoft en frye tiëd.
12:15 oeren Lunch

Lunch yn Rèsterant Sûdersee
Wie wodde dèr ongefeer 12.15 oere ferwaote. Immen ken den earst jitte het drynke. 
Oenslûtend broeke wy mei’e nem de kofjetaffel. De kosten fan de kofjetaffel binne € 12,50 eksklusief de moog'lik broekte consumpsjes! 
Allegear sem oarekkenje mei ut tènstdwoande perseneel

Middespregram
Om 14:00 begont 't middispregram. Dot ies ien de Groat Serke. Ut belouwed un fleurich muzikaol pregram te wodden mei meiwurking van ut bekende Hylper Seemanskoar Auke Wybesz.
Slot
Nei ao’ron ronne we nei restaurant Sûdersee om un bakjen. Dernei slûte we wur mei’e nem de dei.
De organisatie
Immie Eekma-Ypma 0634094463 en 0514-523750
Foppe Gerlsma 0515 – 421508
Tine Nieuwland-Mulder 0514 – 521456
Jelle Smid. 0514 – 522087
Anske Smit 0515 – 419760
Ynternot
email: reuniecommissie.hylpen@gmail.com
website: www.reuniehylpen.blogspot.com
Kontribûsje
De contributie/lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2015 overmaken op rek. nr. NL78INGB 0002896879 ten name van de Reünie van Oud Hindeloopers, Rengersstrjitte 10, 8633 LB Ysbrechtum.
Bij betaling vermelden: Komt met (aantal)....personen.
Wel/geen koffietafel (aantal) ....pers(oonen). Vergeet alstublieft niet om te betalen. Ook wanneer u als lid niet komt. Eenmalige gasten betalen € 15,00 per persoon.