REÜNIE HYLPERS

P E R S B E R I C H T 2018
Reünisten “Hylpers fan Hirre en Omûtens” zijn welkom op zaterdag 28 april  2018 te Hindeloopen.

Wat in 1971 als een kleine gezellige bijeenkomst begon, is inmiddels uitgegroeid tot een prachtige voorjaars zaterdag met over de honderd bezoekers. Ook dit jaar heeft de commissie alles in het werk gesteld een prachtige dag te organiseren. Dus voor de vele leden een reden om zaterdag 28 april 2018 naar het arcadische stadje Hindeloopen te komen. Cultuurhistorie en gezelligheid slaan de maat. Tijdens het ochtendprogramma vertelt de heer Henk Smid over het Hylper Joadenheem en de Sjoel.  Het middagprogramma bestaat uit een sprankelend optreden van het Viswijvenkoor Grietje Sprot. Niet-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor de inwoners van Hylpen is het bezoeken van deze reünie ook zeer de moeite waard. “Aarzel niet en kom ook op 47ste reünie van “Hylpers fan Hirre en Omûtens” op zaterdag 28 april in het Gemeenschapscentrum de Foeke” aldus scheidend commissielid  mevrouw Tine Mulder Nieuwland. Zij voegt er  aan toe: “Kijk voor alle informatie op de website www.reuniehylpen.blogspot.nl of neem via email kontakt op met reuniecommissie.hylpen@gmail.com


P E R S B E R I C H T 2017.
Hindeloopen - Op zaterdag 6 mei 2017 zijn Hylpers fan Hirre en Omûtens weer van harte welkom op de alweer 46ste Reünie, die plaatsvindt in het Gemeenschapscentrum “De Foeke”. De reüniecommissie heeft voor deze gelegenheid een buitengewoon gevarieerd programma samengesteld. Deze reünie staat nagenoeg altijd in het teken van bijzondere bijdragen door en voor Hylpers en ââld Hylpers. Stadgenoot, de heer Piet Sprik van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen zal ‘s ochtends zijn film vertonen over de totstandkoming van het nieuwe Peilschaalhuisje nabij de Hylper Hon. Na de lunch in het Schaatsmuseum wordt het programma voortgezet in de Foeke met een speciaal optreden door de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hylpen.
Bent u geïnteresseerd in de uitnodiging en het programma in de Foeke? Kijk dan voor alle informatie op de website van de Reüniecommissie Hylpen http://reuniehylpen.blogspot.nl

P E R S B E R I C H T 2016
Hindeloopen - Op zaterdag 7 mei 2016 zijn Hylpers fan Hirre en Omûtens weer van harte welkom op de alweer 45ste Reünie die plaatsvindt in het Gemeenschapscenrtrum “De Foeke”. De reüniecommissie heeft voor dit negende lustrum een buitengewoon gevarieerd programma samengesteld. Deze reünie staat in het teken van bijzondere bijdragen door en voor Hylpers en ââld Hylpers. Stadgenoot en onderzoeker Emiel Amsterdam zal ‘s ochtends een presentatie geven over de naam Hindeloopen en de relatie met de Noorse mythologie. Na de lunch wordt het programma voortgezet door o.a. de dames Froukje en Joukje over hun belevenissen in de leugenbank Bent u geïnteresseerd in de uitnodiging en het programma in de Foeke? Kijk dan op de website van de Reüniecommissie Hylpen http://reuniehylpen.blogspot.nl